Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα: Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης από το Φροντιστήριο ΕΝΑ εδώ