Απαντήσεις στο μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης από το Φροντιστήριο ΕΝΑ εδώ