Συνεχίζοντας τις επαφές και τις συναντήσεις τους με πολίτες και φορείς του νησιού ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης Μιχάλης Κριτσωτάκης από κοινού με τον υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου Ηλία Λυγερό επισκέφθηκαν χθες Παρασκευή, 09 Μαΐου 2014, το Γραφείο Διανομής των ΕΛΤΑ στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Αμέσως μετά το κλιμάκιο της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης από κοινού με τον υποψήφιο Δήμαρχο Χερσονήσου Γιώργο Χαλκιαδάκη και υποψήφιους συμβούλους επισκέφθηκαν τον Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) στο Κοκκίνι Χάνι και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στις Γούβες.

Συνομίλησαν με τους εργαζόμενους για τα προβλήματα των φορέων καθώς και για τα γενικότερα προβλήματα που γεννά η πολιτική των μνημονίων σε όλο το δημόσιο τομέα. Επίσης, διένειμαν φυλλάδια με τους βασικούς άξονες των προγραμμάτων των παρατάξεων και τονίστηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ουσιαστική συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της για την ανατροπή και την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Αμέσως μετά ο Μιχάλης Κριτσωτάκης και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι επισκέφθηκαν τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) όπου ζήτησαν και ενημερώθηκαν για την πορεία εφαρμογής του του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα.

Το γεγονός ότι δεν έχει ενταχθεί κανένα από τα έργα του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ότι καθυστερεί ο συντονισμός των Φορέων Διαχείρισης -αφού έχει δοθεί παράταση για τη δημιουργία ΦΟΣΔΑ μέχρι το τέλος του 2015- σε συνδυασμό με τη μηδενική πρόοδο στον τομέα της πρόληψης μείωσης των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση, εντείνουν την ανησυχία της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης για την προοπτική ιδιωτικοποίησης του τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Η προοπτική αυτή θα επιβαρύνει την κοινωνία με νέα υψηλότερα τέλη, ενώ είναι δυνατόν με τη συμμετοχή της κοινωνίας να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, νέες θέσεις εργασίας και περιβαλλοντική προστασία.