Οι θέσεις των «Ελλήνων Ευρωπαίων Πολιτών» Πρωτοβουλία Γιώργου Χατζημαρκάκη», για το μέλλον της πατρίδας μας στο πλαίσιο της Ευρώπης που οραματιζόμαστε, της Ευρώπης των πολιτών της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις μέχρι σήμερα. Πιο ισχυρή, βγήκε μόνο όταν ακολούθησε μεγάλους συμβιβασμούς που υπηρετούσαν την ενότητα και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη.

Αυτή τη στάση υπηρέτησαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες του παρελθόντος. 

Σήμερα η πολιτική ηγεσία στην Ευρώπη ξεχνά τις παρακαταθήκες αυτές.

Οι ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου δεν αποτελούν χαμένη, ούτε χαλαρή ψήφο. Είναι μια κρίσιμη επιλογή των Πολιτών για το δρόμο που θα βαδίσει η Ευρώπη. 

Ειδικότερα όσο αφορά το μέλλον της πατρίδας μας στο πλαίσιο της νέας Ευρώπης που οραματιζόμαστε, της Ευρώπης των πολιτών της, ως «Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες-Πρωτοβουλία Γιώργου Χατζημαρκάκη», λέμε:

Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι κοινό για όλη την Ευρώπη και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί.

Δεν υπάρχει άλλη πολιτική επιλογή πέρα από τον τερματισμό της λιτότητας προκειμένου να σταματήσει η συρρίκνωση της οικονομίας, η ανεργία και η κοινωνική εξαθλίωση της Πατρίδας μας. 

Όλες οι αποφάσεις να εγκρίνονται στο εξής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά τις Ευρωεκλογές, να ξεκινήσει η άμεση τροποποίηση της ευρωπαϊκής συνθήκης που θα θεμελιώνει τον ελεγκτικό και αποφασιστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η λειτουργία της Τρόικα στην Ελλάδα μόνο καταστροφικά αποτελέσματα είχε. Η διακυβερνητική διαχείριση του ζητήματος έχει αποτύχει. Η επιρροή των ισχυρών κρατών – μελών όπως ισχύει σήμερα, με τους δανειστές να επιβάλλουν δυσβάσταχτους όρους, οδηγεί σε αδιέξοδο. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο παιχνίδι πολιτικού εκβιασμού προς την Ελλάδα. 
Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα λειτουργεί με την κοινοτική μέθοδο και τον έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου. Ένα Ταμείο που με συγκεκριμένους κανόνες θα αναλαμβάνει τη διάσωση χωρίς την παρέμβαση των κυβερνήσεων των κρατών – μελών, τα οποία σήμερα επιβάλλουν όρους υψηλών επιτοκίων και αυξημένου κέρδους. 
Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση για την κρίση χρέους. Αυτό απαιτεί επιλεκτικό κούρεμα, ώστε να μη θιγούν οι καταθέσεις των πολιτών όπως συνέβη στην Κύπρο, αλλά και την καθιέρωση αναπτυξιακού ευρωομολόγου με κριτήρια την στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. 

Σήμερα υπάρχει προϋπολογισμός της Ε.Ε. που αντιστοιχεί στο 1% (900 δις περίπου) και δίνεται για έργα στα κράτη μέλη. Να δημιουργηθεί προϋπολογισμός της ευρωζώνης ο οποίος θα διαθέτει το 5% των ευρωπαϊκών εσόδων και θα έχει ξεκάθαρους αναπτυξιακούς στόχους, με προτεραιότητα στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση. 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να αλλάξει τα ψηλά επιτόκια και να στηρίξει τα ομόλογα που χρηματοδοτούν μόνο τα μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης. Οι τράπεζες της Ευρώπης πρέπει να έχουν περισσότερα κίνητρα από την ΕΚΤ για να αυξήσουν το δανεισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Εγγύηση για την απασχόληση στους νέους, μέσα από ένα ομόλογο αποκλειστικά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Το νεανικό ομόλογο (youth bond) θα πρέπει να έχει στοχευμένα μέτρα για κάθε κατηγορία άνεργων νέων, προσφέροντας τις ανάλογες ευκαιρίες. Παράλληλα θα πρέπει να αρθούν τα όποια εμπόδια εμποδίζουν την ανάπτυξη της νέας και υγιούς νεανικής επιχειρηματικότητας με την εξάλειψη της γραφειοκρατίας προσφέροντας πλήρη ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών μίας μικρομεσαίας εταιρείας (ψηφιακά λογιστικά βιβλία, ψηφιακές συναλλαγές, πληρωμές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικούς φορείς με την έκδοση τιμολογίου ως ποσοστό επί της αμοιβής).

Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς - όπου τα κράτη μέλη παραβιάζουν τα όρια των εξαγωγών. Προτείνουμε να ισχύσει η λογική του Τοπικού Οικονομικού Κύκλου ανά Περιφέρεια. Αν δηλαδή υπάρχει επάρκεια προϊόντων σε μια περιοχή, τότε είναι προφανές πως η εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος με χαμηλότερη τιμή συνεπάγεται καταστροφή της τοπικής παραγωγής και απώλεια θέσεων εργασίας και εσόδων στην τοπική αγορά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να φορολογείται το εισαγόμενο προϊόν. Για παράδειγμα, ο εισαγόμενος χυμός πορτοκαλιού από τη Γερμανία είναι πολύ φθηνότερος από τον ελληνικό και μάλιστα, σε περιοχές που παράγουν το συγκεκριμένο προϊόν. Επιπρόσθετα η χώρα μας θα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε πρωτογενή πλουτοπαραγωγικό πόρο και να εξάγει όχι ακατέργαστα υλικά υψηλής αξίας, αλλά κατεργασμένα προϊόντα. 

Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τις ΜΜΕ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας. Η Ευρώπη πρέπει να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και την απώλεια των υπαρχουσών θέσεων εργασίας.

Θέλουμε την κατάργηση της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ και στη θέση της μια κοινή πολιτική για τους πρόσφυγες, η οποία να σέβεται τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες. Τα ελληνικά σύνορα είναι κοινά σύνορα της Ε.Ε. και ως τέτοια πρέπει να διαφυλαχθούν με ευθύνη της Ε.Ε. Πρέπει να γίνεται αναλογική κατανομή των προσφύγων εντός της Ένωσης, σύμφωνα με την επιθυμία τους αλλά και με τρόπο που κάθε χώρα να φιλοξενεί συγκεκριμένο αριθμό με βάση τις υποδομές και τις ικανότητες που έχει, ώστε να προσφέρει αξιοπρεπή διαβίωση. 

Για να υπάρξει πραγματική δυνατότητα ανάκαμψης απαιτείται παράταση της αποπληρωμής του χρέους στα 50 χρόνια, όπως συνέβη στη μεταπολεμική Γερμανία που αποπλήρωσε τα δάνεια της το 2012, επιλεκτικό κούρεμα του χρέους και μείωση των τεχνητά υψηλών επιτοκίων σχεδόν σε μηδενικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση το χρέος θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης υπό το πρίσμα τόσο του Διεθνούς Δικαίου όσο και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Ανάπτυξη και χρηματοδότηση της αλληλεγγύης με ένα νέο σχέδιο για την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρώπης που έχουν πληγεί. . Ήρθε η ώρα λοιπόν για ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης που ονομάζουμε “Σχέδιο Ηρακλής”. 

Θα πρέπει να χρησιμεύει κυρίως για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε όλα τα κράτη – μέλη, ώστε να ενισχύει την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και γεφύρωση του χάσματος Βορρά – Νότου. Πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ποιες πολιτικές έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Χρειαζόμαστε ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό Βορρά – Νότου που θα αλλάξει την πορεία της Ευρώπης. Μια Ομοσπονδιακή Ευρώπη δεν μπορεί να απειλεί καμία χώρα με έξοδο από το κοινό νόμισμα. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, όταν η Καλιφόρνια χρεοκόπησε τρεις φορές με κυβερνήτη τον Σβαρτσενέγκερ κανείς δεν διανοήθηκε να ζητήσει την έξοδο της από το δολάριο. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προοπτικής, αυτό που θα πρέπει να ενισχυθεί είναι η αποκέντρωση των πολιτικών σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. 

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όσους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης στηρίζουν και παλεύουν για την προοπτική μιας Ενωμένης Ευρώπης της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, των κοινών αξιών και των ίσων ευκαιριών. Σύνθημα μας «Ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για να γίνει καλύτερη η ΕΕ».

Για όλα τα παραπάνω επιβάλλεται στο Ευρωκοινοβούλιο η φωνή της Ελλάδας να είναι δυνατή, διεκδικητική, αποτελεσματική.

Γι αυτό στις 25 Μαϊου στέλνουμε στις Βρυξέλλες τους «Έλληνες Ευρωπαίους Πολίτες» με Ευρωβουλευτή τον Γιώργο Χατζημαρκάκη! Να παλέψει όπως αποδεδειγμένα ξέρει, για την Ελλάδα, και την Ευρώπη των Πολιτών. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη που αξίζουμε!!!

Ελένη Βουγιούκαλου, Ελληνίδα Ευρωπαία Πολίτης, 
Υποψήφια Ευρωβουλευτής με τους «Έλληνες Ευρωπαίους Πολίτες-Πρωτοβουλία Γιώργου Χατζημαρκάκη»