Με εκπροσώπους του σωματείου Κωφών Ηρακλείου Κρήτης «Κάντια» συναντήθηκαν ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός και τα μέλη της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης Ηρακλείου «Δύναμη Πολιτών». 

Οι εκπρόσωποι του Σωματείου ενημέρωσαν τον κ. Λαμπρινό για την επιδίωξή τους να ιδρυθεί τμήμα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, τμήμα Λογοθεραπείας και Χειλιανάγνωσης καθώς και να τους παραχωρηθεί μεγαλύτερη αίθουσα για τις δραστηριότητες τους. 

Επίσης, τόνισαν ότι, αν και υπάρχει η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, τα ποσοστά πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν είναι η προβλεπόμενη. 

Ο κ. Λαμπρινός είπε ότι όλοι μας, κοινωνία και δήμος, οφείλουμε να οργανώσουμε μια πόλη φιλική προς τα άτομα με αναπηρία ενώ, για τα επιμέρους ζητήματα που έθεσαν, τους απάντησε ότι θα εξεταστούν με προσοχή.