Λώλη Λυμπινάκη Ελευθερία – Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το Συνδυασμό «Χανιά μαζί για το δήμο μας»


Πολιτικός Μηχανικός- Εκπαιδευτικός  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  

Υποδιευθύντρια του 1ου  ΕΠΑ.Λ.  ΧΑΝΙΩΝ

Τ. Αντιπρόεδρος και νυν μέλος  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν. Χανίων

Ως αντιπρόεδρος σχολικής επιτροπής λόγω της διπλής ιδιότητας μου  ως εκπαιδευτικός και ως πολιτικός μηχανικός κατέγραψα τα προβλήματα που είχαν τα σχολεία λειτουργικά και κτιριακά . Κάναμε πολλές επισκευές ,μεταστεγάσεις, παρεμβάσεις , παρά τις οικονομικές δυσκολίες  και  καλύψαμε όλες τις ανάγκες τους για την εύρυθμη λειτουργία τους .

Ως κάτοικος του  Δαράτσου  της  Ν.Κυδωνίας   ευαισθητοποιούμαι  για τα προβλήματα της περιοχής μου και είμαι διατεθειμένη να συνεχίσω να προσφέρω ,   στην επίλυση τους , για ένα καλύτερο αύριο του τόπου και των παιδιών μας στα οποία  θα παραδώσου-με μια πόλη που εμείς οραματιζόμαστε.