Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της Δ.Ε.Η. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

1. Στις 22.5.2011 ημέρα Kυριακή και από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

Νεροκούρου – Μουλά Χανούμ – Αγροκήπιο – Μετόχι Μουρνιών – Πελεκαπίνα – περιοχή Χαρακιά.

2. Στις 22.5.2011 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10.00 έως 12.00 στις παρακάτω περιοχές:

Κατσιφαριανά – Κόκκινο Μετόχι – Μουρνιές – Όλα τα Περιβόλια.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Από την Δ.Ε.Η.