Μετά από διαπραγματευτικές συναντήσεις η Ελλάδα αναλαμβάνει από 1 Μαΐου 2014 έως 30 Απριλίου 2015, το συντονιστικό ρόλο του Δικτύου των επτά χωρών, που ενέγραψαν τη Μεσογειακή Δίαιτα στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Αγρό Κύπρου (Εμβληματική Κοινότητα) στις 28-29 Απριλίου 2014, και στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων, φορέων και εμβληματικών κοινοτήτων της Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Κύπρου, Ελλάδας και Κροατίας αλλά και της Εθνικής Επιτροπής UNESCO, εγκρίθηκε η πρόταση του ΥπΑΑΤ για ανάληψη του συντονισμού του Δικτύου από την Ελλάδα με κέντρο συντονισμού το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Με αφορμή την επιτυχία αυτή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε:

“Η ανάληψη του συντονιστικού ρόλου της Μεσογειακής Διατροφής από την Ελλάδα για πρώτη φορά, μετά από την αναγνώρισή της ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας από την UNESCO αποτελεί μια επιτυχία μακρόχρονων και σκληρών διαπραγματεύσεων του ΥπΑΑΤ. Μια επιτυχία που σηματοδοτεί την έναρξη συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών και από τις επτά χώρες, με στόχο τη διατήρηση και τη διάδοση των αξιών της Μεσογειακής Διατροφής. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κοινή επιτυχία, καθώς μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας ισχυρής και γόνιμης διακρατικής συνεργασίας”.

….”Τα ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδό μας, τα κρασιά μας, τα οπωροκηπευτικά μας, τα ψάρια μας, τα τυριά μας κ.ά. που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των εξαγωγών μας, μπορούν να χρησιμεύσουν ως «καταλύτης» για τη διάχυση της Μεσογειακής Διατροφής και τη διάδοση της πληροφορίας και της γνώσης”.

Η προσπάθεια αυτή της ελληνικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού & Αθλητισμού, ξεκίνησε το 2011, αμέσως μετά την αναγνώριση από την UNESCO, της Μεσογειακής Δίαιτας ως Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνέχεια της υποβολής σχετικού φακέλου υποψηφιότητας από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο). Ακολούθησε δε διεύρυνση του Δικτύου με τη συμμετοχή της Κροατίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Από την πλευρά της Ελλάδας, η Κορώνη της Μεσσηνίας έχει επιλεγεί ως η Εμβληματική της Κοινότητα.

Στην πρόσφατη διακυβερνητική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η ελληνική αντιπροσωπεία εισηγήθηκε την ανάληψη από τη χώρα μας, για πρώτη φορά, του συντονιστικού ρόλου μεταξύ των επτά χωρών. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση οποία έγινε αποδεκτή, το ΜΑΙΧ, που διαθέτει την αναγκαία επιστημονική και ερευνητική εμπειρογνωμοσύνη, ορίζεται ως το συντονιστικό κέντρο (coordination point), προκειμένου οι επτά χώρες να αναλάβουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, τόσο για τη διαφύλαξη, όσο και για τη διάδοση των αξιών της Μεσογειακής Διατροφής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Αριστείδης Σταματάκης, Δ/ντής του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του ΜΑΙΧ, παρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου καθώς και την πρόταση του για το συντονισμό των ενεργειών και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων με στόχο τη διατήρηση της Μεσογειακής Διατροφής ως Άυλο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω της προβολής όλων των πτυχών του συγκεκριμένου τρόπου ζωής που στηρίζεται σε ένα διατροφικό μοντέλο με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία και την ευζωία και πλαισιώνεται από πολιτιστικά στοιχεία που περικλείονται στις παραδοσιακές μεθόδους και πρακτικές και μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.

Τέλος, οι επτά χώρες συμφώνησαν να οριστεί η 16η Νοεμβρίου ως Εμβληματική Ημέρα Μεσογειακής Δίαιτας.