Συνεχίζεται η κατακόρυφη πτώση των επιτοκίων για τα έντοκα γραμμάτια κάθως μέσα σε μια εβδομάδα υποχώρησαν κατά 0,57%.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, άντλησε σήμερα από τις αγορές το ποσό του 1 δισ. ευρώ για έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,13% όταν μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 6 Μαΐου, το επιτόκιο ήταν της τάξης του 2,70%.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,802 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,80 φορές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ «η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, στις 12μ.μ.»

protothema.gr