Στο χρονικό διάστημα 1-15 Ιουνίου θα γίνονται , όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση, οι εγγραφές στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο για το Σχολικό Έτος 2011-2012

Στο Νηπιαγωγείο έχουν δικαίωμα να εγγραφούν παιδιά που γεννήθηκαν κατά την διάρκεια του 2006 (Υποχρεωτική φοίτηση).

Τα Δικαιολογητικά Εγγραφής Νηπίων στο Ελληνόφωνο Νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Γέννησης από τον Δήμο, στα οικεία μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο το παιδί (να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο).
2. Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται τα προβλεπόμενα εμβόλια που έχουν γίνει (Επίδειξη πρωτοτύπου-φωτοαντίγραφο).
3. Ταυτότητα ή διαβατήριο των γονέων όπου να αναγράφεται η εθνικότητα τους (Επίδειξη πρωτοτύπου-φωτοαντίγραφο).
4. Ιατρική Γνωμάτευση Οδοντιατρικής Εξέτασης του παιδιού.
5. Αποδεικτικό στοιχείο της Διεύθυνσης Κατοικίας (για τα παιδιά που διαμένουν στη περιοχή που υπάγεται στο σχολείο μας).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, παρέχονται από το σχολείο κατά την διαδικασία της Εγγραφής.

Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά την διάρκεια του 2005.

Τα Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Α΄ τάξη είναι όλα τα παραπάνω και επιπλέον:

6. Βεβαίωση Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.
7. Ιατρική Γνωμάτευση Οφθαλμολογικής Εξέτασης.
8. Ιατρική Γνωμάτευση Καρδιολογικής Εξέτασης