Στα πλαίσια των επισκέψεων που πραγματοποιεί ο υποψήφιος και νυν Δήμαρχος Πλατανιά σε φορείς του νομού επισκέφτηκε το ΕΒΕΧ συνοδευόμενος από υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού του. 

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ Δήμου Πλατανιά και ΕΒΕΧ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία που είχαν για τη δραστηριοποίηση αερομεταφορών χαμηλού κόστους στο νομό η οποία έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και την εσωτερική μεταφορά των πολιτών. 

Τονίστηκε επίσης η καλή συνεργασία στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διαθεσιμότητα και εμπορευσιμότητα των αγροτικών μας προϊόντων. 

Επίσης συζητήθηκε η δυνατότητα πρωτοβουλίας για δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου στη χωροθετημένη περιοχή του ΣΧΟΑΑΠ της Δημοτικής ενότητας Πλατανιά. 

Ο κ. Μαλανδράκης ζήτησε τη συνεργασία του ΕΒΕΧ προκειμένου να πραγματοποιηθούν μαθήματα για τους εργαζόμενους, που θα υλοποιήσει ο Δήμος δωρεάν στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους.