Στοχεύοντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος των Πολιτών για τις ευρωεκλογές, πραγματοποιήθηκε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η εκδήλωση των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κρήτης ’’ ΕΥΡΩΠΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΕΣ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ’’, με την συμμετοχή του ευρωβουλευτή κ. Δανέλη και των υποψηφίων περιφερειακών & δημοτικών συμβούλων, Αγγελικής Σχοιναράκη, Γαρυφαλιάς Βιδάκη, Γιώργου Αλεξάκη & Gian Andrea P. Garancini

Ο κ. Δανέλης τόνισε ότι η Ευρώπη είναι τόσο ισχυρή όσο επιθυμούν οι κυβερνήσεις των κρατών–μελών, με μεγαλύτερο πρόβλημα τον διακυβερνητικό της χαρακτήρας. Απάντηση στην πολυεπίπεδη κρίση είναι η ουσιαστικότερη ενοποίησή της. Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές και η στήριξη των ανεπιφύλακτα ευρωπαϊστικών κομμάτων αποτελεί υποχρέωση για τους πολίτες και ευκαιρία για την ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συναποφασίσουν με το Συμβούλιο τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν τον θεσμικό χάρτη της Ένωσης.

Η Κα Σχοιναράκη αναφέρθηκε στην σύγκλιση των λειτουργιών των χωρών της ΕΕ, στην Λευκή Βίβλο για την αυτοδιοίκηση, στην θεσμική ενίσχυση και εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών αυτοδιοικητικών αρχών τόσο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο και στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην σύνδεση Ευρωκοινοβουλίου, Εθνικών Κοινοβουλίων, Περιφερειακής & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μέρος της τοποθέτησης της κάλυψε την ενότητα οικονομικά της Αυτοδίοικησης και Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η Κα Βιδάκη εστίασε στις προσπάθειες κατοχύρωσης του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης εντός της ΕΕ, στην εκπροσώπηση των περιφερειών εντός του θεσμικού οικοδομήματος της ΕΕ και στον ρόλο των θεσμικών οργάνων που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τοπικό κράτος στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, στις προκλήσεις και προοπτικές των περιφερειών στην Ευρώπη του αύριο.

Ο κ. Garancini, επεσήμανε ότι το επικρατών μοντέλο της διακυβερνητικής Ευρώπης – αν και θεωρητικά περιορισμένο προς όφελος του Ευρωκοινοβουλίου και των τοπικών εθνικών αρχών – έχει αποτύχει, αναφέροντας ως κύριο λόγο την εγκατάλειψη της ομοσπονδιακής αντίληψης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ χαρακτήρισε ως αναγκαία την αντικατάσταση της αρνητικής εικόνας της ΕΕ, απόρροια και επιλογών των Βρυξελλών και των Κυβερνήσεων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο έλλειμμα της εμφάνισης της ΕΕ στην Ελλάδα από την ένταξη της μόνον ως πηγή χρηματοδότησης.

Ο κ. Αλεξάκης επεσήμανε θέματα που αφορούν στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση και με αυτές της Ελληνικής Προεδρίας και συγκεκριμένα στην Ανάπτυξη και στην Απασχόληση, την κινητικότητα, την Θαλάσσια Πολιτική, ενω ανέπτυξε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με τον πιο πολλαπλασιαστικό τρόπο, την συμμετοχή της στο σχεδιασμό & διεκδίκηση πόρων του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της Κρήτης και των Πολιτών της.

Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, προωθούν μια πολιτική ατζέντα για την αναγκαιότητα συμμετοχής των Πολιτών στις ευρωεκλογές, επιλογών που πρέπει να γίνουν για την Ευρώπη με την ενίσχυση φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, με την εκλογή στο Ευρωκοινοβούλιο προσώπων που πιστεύουν στην ομοσπονδιακή προοπτική για ένα γίνει αυτό πιο φιλόδοξο, δισσυνδέοντας την Ευρώπη & την αυτοδιοίκηση με τους Πολίτες, διεκδικώντας να τεθεί στην τοπική περιφερειακή προγραμματική πρόταση μια πιο ουσιαστική προσέγγιση των ευρωπαϊκών θεσμών αυτοδιοίκησης και στήριξης των δράσεων των ευρωπαϊκών οργανώσεων που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο.