Η Περιφέρεια Κρήτης, εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «MMWD-Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη. Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειών και των Πόλεων της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης» (Making Migration Work for Development), συμμετείχε στη 2η συνάντηση εργασίας για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 9 Μάιου 2014.

Τη συνάντηση φιλοξένησε ο Δήμος Βιέννης (City of Vienna) και σε αυτή συμμετείχαν συνολικά 14 στελέχη από το Δήμο Βιέννης, την Περιφέρεια Emilia Romagna (Ιταλία), την Περιφέρεια Κρήτης, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, και τους Δήμους Αρχανών-Αστερουσίων και Χερσονήσου.

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Αστικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού του Δήμου Βιέννης καθώς και του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βιέννης (Fachhochschule Technikum Wien), είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας πάνω στη χάραξη στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού των περιφερειών και των πόλεων, σε τομείς που σχετίζονται με την απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνική ένταξη.

Στη συνάντηση, οι συμμετέχοντες από την Περιφέρεια Κρήτης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης της Βιέννης (Stadtentwicklungsplan – STEP 2025) και να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο απτά δεδομένα που συνδέονται με τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μπορούν να αξιοποιηθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών για τα επόμενα 15-20 χρόνια.

Ο αστικός σχεδιασμός αφορούσε τόσο τις υποδομές στέγασης, μεταφορών και χώρων πρασίνου, όσο και πρωτοβουλίες προώθησης και ένταξης στην εργασία μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική εκπαίδευση των νέων αλλά και τη σύνδεση της επιστήμης και της νέας τεχνολογίας με την αγορά εργασίας μέσω της προοπτικής δημιουργίας νέων ειδικοτήτων και θέσεων απασχόλησης.

Επρόκειτο για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού πολιτικών σε όλους τους τομείς που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειών για την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων τους με απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών τους.

Ο κύκλος των συναντήσεων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στις περιφερειακές διοικήσεις της Κρήτης, της Emilia Romagna και της Βιέννης άνοιξε στο Ηράκλειο στις 9 Απριλίου 2014 με διοργανώτρια τη Περιφέρεια Κρήτης και θα κλείσει στη Μπολόνια της Ιταλίας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με διοργανώτρια την Περιφέρεια Emilia Romagna.

Το έργο «MMWD» είναι στρατηγικής σημασίας για τις Περιφέρειες, εντάσσεται στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη» με τη συμμετοχή 21 εταίρων και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Μηχανισμό Προενταξιακής βοήθειας. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.migration4growth.eu ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: www.crete.gov.gr