Η «Δύναμη Πολιτών» έχει αποδεχθεί δημόσια από τις 5/5/2014 την πρόσκληση του τηλεοπτικού σταθμού CRETACHANNEL για τηλεοπτικό debate, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής όλων των υποψηφίων δημάρχων. 

Η «Δύναμη Πολιτών» επαναλαμβάνει την πρόθεσή της για την διενέργεια του debate αυτού, ώστε οι δημότες να έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν τις θέσεις των υποψηφίων δημάρχων σύμφωνα με τα προγράμματά τους.