Συνεχής είναι η μείωση του αριθμού των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ την ώρα που αυξάνονται οι συνταξιούχοι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο οργανισμός για το 2012.

Συγκεκριμένα 
- το 2012 οι ασφαλισμένοι ανήλθαν σε 774.435 όταν το 2010 ανέρχονταν σε 820.778
- το 2012 οι συνταξιούχοι ανήλθαν σε 342.606 όταν το 2010 ήταν 315.122

Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος ασφαλισμένων προς συνταξιούχους μείωθηκε από το 2,60 το 2010 στο 2,26 το 2012 ενώ η εικόνα είναι χειρότερη σε σύγκριση με το 2007 όταν ο λόγος ήταν της τάξης του 2,73%.

Μέσος όρος σύνταξης ήταν τα 921,64 ευρώ για τους άνδρες και τα 706,82 για τις γυναίκες.

Συντάξεις αναπηρίας λαμβάνουν 30.463 άτομα με μέσο όρο τα 654,52 ευρώ για τους άνδρες και τα 553,58 ευρώ για τις γυναίκες.

Από το Ταμείο χορηγούνται ακόμη, 113.253 συντάξεις λόγω θανάτου, με μέσο όρο σύνταξης τα 306,94 ευρώ για τους άνδρες και τα 427,36 ευρώ για τις γυναίκες.

Οι μισοί περίπου από τους συνταξιούχους (158.663) λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη από 400 έως 800 ευρώ, 64.574 συνταξιούχοι από 900 έως 1.200 ευρώ, 40.325 συνταξιούχοι από 1.200 έως 2.000 ευρώ, 2.000 συνταξιούχοι, έως 3.000 ευρώ και λιγότεροι από 100 συνταξιούχοι από 3.100, έως 5.000 ευρώ. Το 19% των συνταξιούχων του Οργανισμού, κινείται στα κατώτερα όρια, από 100 έως 300 ευρώ.

protothema.gr