Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, στα πλαίσια του έργου «HYDROFLIES: Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού», που εντάχθηκε βάση της Κ3_01_03 στις 15-10-2012 στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, με συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, πρόκειται να διοργανώσει θερινό σχολείο, με θέμα «Υδροπονική Καλλιέργεια Κηπευτικών».

Το πρόγραμμα του θερινού σχολείου περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 3 ωρών στις 31 Μαίου 2014, καθώς και πρακτική εκπαίδευση σε πρότυπα θερμοκήπια στο Ινστιτούτο (φυλλώδη λαχανικά) και στο ΜΑΙΧ (τομάτα) σε ώρες που θα εξυπηρετούν τους συμμετέχοντες.

Το σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν παραγωγοί, γεωτεχνικοί και κάθε ενδιαφερόμενος για θέματα του πρωτογενούς τομέα. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο θερινό σχολείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28210-83444, 83448 και 83440.