Συνάντηση είχε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Μπρας με τον πρεσβευτή του Καναδά στην Ελλάδα κ. Peck, την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 στην Αθήνα.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η περαιτέρω προώθηση του τουρισμού και της κρουαζιέρας στην αγορά του Καναδά στα πλαίσια της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας των δυο χωρών.

Είναι γνωστό ότι ο Καναδάς, όπως και γενικότερα η Β. Αμερική, είναι μια ώριμη αγορά κρουαζιέρας από την οποία η Κρήτη μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Παράλληλα, συζητήθηκε το πλαίσιο αξιοποίησης, προς αυτή την κατεύθυνση, της σημαντικής κρητικής κοινότητας που ζει στον Καναδά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Κρήτες του Καναδά, για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών.

Τέλος, συζητήθηκε η σημαντική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που θα προκύψει από την λειτουργία υδατοδρομίων στην ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο. Έτσι συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση ημερίδας τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Πρεσβεία του Καναδά.

Σκοπός της θα είναι να μεταφερθεί η καναδική εμπειρία από την λειτουργία των υδροπλάνων, ως μέσο διασύνδεσης απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων περιοχών και περιηγητικού τουρισμού.