Κραυγή αγωνίας, εκφράζουν οι φορείς της Ιεράπετρας για το μέλλον του Νοσοκομείου της περιοχής τους.

Με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό, ζητούν να εξευρεθούν λύσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, τονίζοντας, ότι θα πραγματοποιήσουν Παλλαϊκό συλλαλητήριο την Τρίτη 25 Ιανουαρίου.

Οι φορείς της Ιεράπετρας διεκδικούν:

 Διασφάλιση εφημερίων όλο τον μήνα και όλο τον χρόνο.

 Ο προϋπολογισμός να αναθεωρηθεί άμεσα ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας.

 Να διατηρήσει την διοικητική του αυτοτέλεια με διοικητή ικανό να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του Νοσοκομείου μας.


Άμεση πρόσληψη του απαιτουμένου προσωπικού ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργιά του Νοσοκομείου.

Ήδη ο Διοικητής του Νοσοκομείου παραιτήθηκε ενώ το Δ.Σ προτίθεται να παραιτηθεί εάν δεν βρεθεί λύση.