Παρέμβαση των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κρήτης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές:

"Με τις τοπικές - περιφερειακές αρχές να κινούνται σταθερά στην κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας Ευρώπης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, το μήνυμα των εκλογών της προηγούμενης Κυριακής δείχνει ότι, στο αυτοδιοικητικό πεδίο της Κρήτης, έχουμε αναγκαιότητα από την αναδιάταξη ενός νέου πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού, που θα προέλθει από συνθέσεις, συνεννοήσεις, αλλά και αντιθέσεις εκεί όπου ακόμα και σήμερα, το αξιακό νόημα της περιφερειακής αποκέντρωσης νοθεύεται και διαστρεβλώνεται.

Η αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, πρέπει να περάσει σε ένα άλλο σημείο αναφοράς, οικοδομώντας το νέο της πρόσωπο, τη νέα της αρχιτεκτονική, δημιουργώντας μια αναγκαία αλλαγή προσανατολισμών, πρωτοβουλιών, δυνατοτήτων, συμμετοχής προσώπων.

Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, επιδιώκουν σε μια τοπική περιφερειακή προγραμματική πρόταση να υπάρχει μια πιο ουσιαστική προσέγγιση των ευρωπαϊκών θεσμών αυτοδιοίκησης και στήριξης των δράσεων των ευρωπαϊκών οργανώσεων που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο."