Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ με τη συνδρομή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 στις 19:30 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα «Καστελλάκη» εκδήλωση για την γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

1. Ενημέρωση για το Σχέδιο Δράσης, «Παγκρήτια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης»

Το σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)

2. «Μιλώντας για τη θέση της γυναίκας στην Ευρώπη. Ισότητα-Επιχειρηματικότητα-Απασχόληση-Ανεργία»

Ομιλητής ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ,Ευρωβουλευτής

3. Ανοιχτή πρόσκληση στους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές
Παρεμβάσεις