Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων καλεί τους γεωτεχνικούς ή τεχνολόγους γεωπόνους - μελετητές που συντάσσουν και υπογράφουν αιτήσεις-επιχειρηματικά σχέδια για ένταξη υποψηφίων στο μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πορεία του προγράμματος και λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στα γραφεία της Διεύθυνσης στην Αγυιά, την Τρίτη 27 Μαίου 2014, στις 9.00 πμ.

Η πρόσκληση αφορά μόνο στους γεωτεχνικούς ή τεχνολόγους γεωπόνους – μελετητές που θα υποβάλλουν φακέλους την τρέχουσα περίοδο υποβολής. Θεωρούμε ότι η παρουσία όλων είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας. 

Πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, Α. Δασκαλάκη και Ειρ. Σηφογιαννάκη τηλ. 2821346530 και 2821346532 .