Σε συνεργασία ως προς τις βασικές προγραμματικές προτεραιότητες του συνδυασμού του καλεί ο υπ. Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης τους επικεφαλής των συνδυασμών που δεν μετέχουν στο επαναληπτικό β’ γύρο των δημοτικών εκλογών, με σχετική επιστολή που απέστειλε σήμερα το μεσημέρι προς αυτούς. 

Παράλληλα με δημόσια ανακοίνωση του ο Μανώλης Σκουλάκης κάνει γνωστές στην κοινωνία και στους πολίτες των Χανίων τις βασικές δεσμεύσεις του συνδυασμού «Χανιά Μαζί για τον Δήμο μας» τονίζοντας πως «με αφετηρία το προγραμματικό σχέδιο 8ετίας που καταθέσαμε το 2010 στους πολίτες των Χανίων και με «οδηγό» το πολύ σημαντικό έργο που πετύχαμε σε όλους τους τομείς, τα τελευταία 3,5 χρόνια – και μάλιστα εν μέσω ενός δυσμενούς οικονομικού και όχι μόνο περιβάλλοντος – απευθυνόμαστε εκ νέου σε κάθε πολίτη των Χανίων καταθέτοντας τις προτεραιότητες και τις προτάσεις μας για ένα Δήμο πρωτοπόρο σε όλα τα επίπεδα, αναπτυξιακά δυναμικό, λειτουργικά σύγχρονο και κοινωνικά δίκαιο, που θα θέτει στο κέντρο της λειτουργίας και της δράσης του το συμφέρον όλων των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητας τους».

Οι βασικές προγραμματικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις του συνδυασμού «Χανιά Μαζί για τον Δήμο μας» αφορούν:

1. Συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου με έργα και παρεμβάσεις ουσίας, για τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών

• προώθηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών - διεκδικώντας ταυτόχρονα χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το Jessica - για την αποκατάσταση και αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων και μνημείων όπως η Δημοτική Αγορά, τα Νεώρια, το Φρούριο Κουλέ στην Απτέρα, το μνημειακό συγκρότημα για τη Μάχης της Κρήτης στο Γαλατά, κ.α.
• ανάπλαση των Αγίων Αποστόλων και ανάδειξη τους σε Μητροπολιτικό Πάρκο του Δήμου μας με πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλντικές-οικολογικές χρήσεις.
• εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης -δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην πόλη των Χανίων
• υλοποίηση νέων έργων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην πόλη (νέα πεζοδρόμια, ράμπες, πεζοδρομήσεις, κ.α.).
• αναβάθμιση πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στη βάση της ολοκληρωμένης μελέτης που έχει ήδη συνταχθεί.
• διεκδίκηση παραχώρησης στρατοπέδου Μαρκοπούλου και ανάδειξη του σε ελεύθερο χώρο πρασίνου και αναψυχής που θα μπορεί να φιλοξενήσει και υποδομές μικρής κλίμακας όπως ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις ή παιδικό σταθμό.
• ανάπλαση της περιοχής του Ενετικού Λιμένα, της Νέας Χώρας και του Κουμ Καπί.
• κατασκευή νέων σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη.
• αξιοποίηση-αναβάθμιση παραλίας Κλαδισού-Άπτερας και ανάπλαση παραλιακού μετώπου από τη πλατεία Τάλω έως την ακτή Παπανικολή και τον Κλαδισό
• ολοκλήρωση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων - που βρίσκονται σε εξέλιξη - για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας και τα οποία αποτελούν τη βάση και το κυριότερο εργαλείο για τη βέλτιστη χωροταξική οργάνωση και ανάπτυξη των περιαστικών περιοχών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

2. Βελτίωση της καθημερινότητας στις περιαστικές περιοχές του Δήμου μας

• συστήνουμε Αντιδημαρχία "Καθημερινότητας του Πολίτη" για τον καλύτερο συντονισμό και αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών στις περιαστικές περιοχές του Δήμου μας.
• δημιουργούμε μια νέα αποκεντρωμένη “Υπηρεσία Καθημερινότητας & Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής του Πολίτη" η οποία θα είναι επιφορτισμένη αποκλειστικά με τη διαχείριση των ζητημάτων καθημερινότητας (τεχνικά έργα, ηλεκτροφωτισμός, πράσινο, καθαριότητα, ογκώδη, κ.λ.π.) των κατοίκων των περιαστικών περιοχών.
• καθιερώνουμε τη λειτουργία “Συντονιστικού Συμβούλιου Δημοτικών Ενοτήτων” (ΣυΣυΔΕ) σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Χανίων, το οποίο θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε Δημοτική Ενότητα και στο οποίο θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος και όλοι οι αιρετοί και ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου με σκοπό τον άμεσο καθορισμό και συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων. 
• στηρίζουμε την επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα στις περιαστικές περιοχές του Δήμου μας, μειώνοντας σταδιακά τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους επαγγελματικής χρήσης (επαγγελματικοί- βιομηχανικοί χώροι, καταστήματα κ.λ.π.). 
• στεκόμαστε δίπλα στα νοικοκυριά των περιαστικών περιοχών του Δήμου μας, μειώνοντας - ακόμα περισσότερο - τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις οικίες.
• προχωρούμε στη σταδιακή μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στις περιαστικές περιοχές του Δήμου μας.
• αναβαθμίζουμε τον περιαστικό χώρο με την ανάπλαση και αύξηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στις περιαστικές περιοχές και τη βελτίωση της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε μεταξύ άλλων και την ανάπλαση σειράς πλατειών όπως π.χ. στη Σούδα, στην Απτέρα, στο Ακρωτήρι (Χωραφακία και Παζινός –Άνω Μεϊντάνι), στη Ν. Κυδωνία (Γαλατάς, Δαράτσο, Σταλός), κ.α.
• εκσυγχρονίζουμε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στις περιαστικές περιοχές του Δήμου μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια και τη διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης των περιοχών Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Σούδας και Ν. Κυδωνίας σ’ ενιαίο σύστημα ύδρευσης.

3. Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής 

• διασφαλίζουμε τη συνέχιση της λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών του Δήμου μας (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί), με αποκλειστικό γνώμονα την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.
• μειώνουμε περαιτέρω τα τροφεία των δημοτικών Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών για τις οικογένειες με εισόδημα έως 30.000 €.
• διεκδικούμε – με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ - την κατασκευή 2 νέων βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών σε περιοχές που σήμερα οι υφιστάμενες δομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζόμενων μητέρων.
• προχωρούμε στην ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
• ολοκληρώνουμε τη μεταστέγαση του παιδικού σταθμού Ακρωτηρίου "Ονειροχώρα" στο ανακαινισμένο δημοτικό κατάστημα (πρ. Δημαρχείο) Ακρωτηρίου η οποία συνεπάγεται την αύξηση δυναμικότητας του παιδικού σταθμού από 57 σε 125 παιδιά!
• προχωρούμε στην επέκταση του Δημοτικού Γηροκομείου ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους ηλικιωμένους.
• ενισχύουμε και επεκτείνουμε τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής σε παιδιά και ενήλικες του Δήμου μας σε συνεργασία με αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς.
• προχωρούμε στην ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου.
• διεκδικούμε την υλοποίηση – μέσω ΕΣΠΑ - νέων κοινωνικών προγραμμάτων/δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
• ενισχύουμε περαιτέρω τις δράσεις υποστήριξης των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας, με παροχή κοινωνικο-οικονομικής βοήθειας και ειδών πρώτης ανάγκης.

4. Αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδείας, δια βίου μάθησης, πολιτισμού και αθλητισμού

• διασφαλίζουμε – με τα αναγκαία μέσα και πόρους - την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.
• διεκδικούμε την παραχώρηση του φρουρίου Ιτζεδίν από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου προκειμένου να αξιοποιηθεί ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• ενισχύουμε περαιτέρω τη λειτουργία του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) και της Δημοτικής Πινακοθήκης με απώτερο σκοπό την ανάδειξη τους σε δυναμικούς πόλους πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και παράλληλα υποστηρίζουμε το σημαντικό καλλιτεχνικό έργο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης. 
• προωθούμε τη μεταστέγασή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σε νέο χώρο που θα αναδεικνύει τις καινοτόμες λειτουργίες/υπηρεσίες της και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών της. 
• ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού και εργασιακού αθλητισμού.
• προωθούμε την περαιτέρω αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών και την ανέγερση νέων σχολείων σε περιοχές που υπάρχει έντονη οικιστική ανάπτυξη.
• εγγυούμαστε την εύρυθμη λειτουργία και χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας και κατά συνέπεια και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους. 
• στηρίζουμε και επεκτείνουμε όλες τις δράσεις κα τα προγράμματα που σχετίζονται με τη Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση των ενηλίκων (προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, Λαϊκό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κ.α.)
• συνεχίζουμε την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας διεκδικώντας παράλληλα την ολοκλήρωση των ημιτελών αθλητικών εγκαταστάσεων (κολυμβητήριο και ποδηλατοδρόμιο) από την Πολιτεία και την παραχώρηση τους – στη συνέχεια - στο Δήμο Χανίων προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν. 
• διεκδικούμε την παραχώρηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Χανίων ώστε να προωθηθεί η ανακατασκευή και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Σταδίου και η κατασκευή υπόγειου παρκινγκ κάτω από αυτό, μετά και την έγκριση της Αρχαιολογίας. 

5. Στήριξη της τοπικής οικονομίας με στοχευμένες πρωτοβουλίες για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα

• στήριξη της επιχειρηματικής/επαγγελματικής δραστηριότητας, με σταδιακή μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους επαγγελματικής χρήσης (επαγγελματικοί- βιομηχανικοί χώροι, καταστήματα κ.λ.π.). 
• δημιουργία καταδυτικού πάρκου στο Ακρωτήρι.
• κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας για την ενεργοποίηση της επισκεψιμότητας στη νησίδας «Θοδωρού» 
• βελτίωση σήμανσης αρχαιολογικών χώρων, αξιοθέατων και μνημείων.
• αναβάθμιση Δημοτικού Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης και μεταφορά του σε νέο χώρο που θα καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του Δήμου μας.
• διεκδίκηση κατασκευής μαρίνας σκαφών αναψυχής και δημιουργίας υδατοδρομίου στο λιμάνι της Σούδας
• περαιτέρω ανάδειξη του Κρητικού διατροφικού προτύπου και τη διασύνδεση του με το τουριστικό προϊόν
• συνέχιση της επιτυχημένης έκθεσης - και των παράλληλων δράσεων - του Αγροτικού Αυγούστου. 
• λειτουργία Αγοράς Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων (farmer market).
• υποστήριξη παραγωγών για την εξαγωγή του extra παρθένου Κρητικού Ελαιολάδου Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) σε Ευρωπαϊκές Χώρες αλλά και σε ασιατικές (π.χ. Κίνα) με το πιστοποιητικό γνησιότητας και ποιότητας του Δήμου, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς.