Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι χθες 21 Μαΐου 2014 αποπλήρωσε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των προνομιούχων μετοχών (Πυλώνας Ι Ν.3723/2008) ύψους €750 εκατ κυριότητάς του και έκδοσης της Τράπεζας.

Η επαναγορά των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής σύνθεσης της Τράπεζας και συνιστά απαραίτητο πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων.