Ο " Συντονισμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας  για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών", είναι το αντικείμενο συνεδρίασης του Συντονιστικού  Οργάνου Πολιτικής Προστασίας   της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Σ.Ο.Π.Π.),  που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 13.30 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση που θα προεδρεύσει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, θα συζητηθούν θέματα συντονισμού και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οι πόροι που πρέπει να διατεθούν για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας και αντιμετώπισης των κινδύνων που προέρχονται από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ.

Στη σύσκεψη έχουν λάβει πρόσκληση να συμμετέχουν, εκτός από τα τακτικά μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, δήμαρχοι του Νομού, εκπρόσωποι φορέων κλπ.