Τα πρώτα αποτελέσματα του δήμου Ρεθύμνου, με καταμετρημένα τρία τμήματα από τα 95 δίνουν προβάδισμα στον υποψήφιο δήμαρχο Ρεθύμνου Θεόδωρο Νίνο.

Συγκεκριμένα:

Από Σύνολο Τμημάτων: 95 Καταχωρημένα Τμήματα: 3 (3,16%)
Εγγεγραμμένοι: 1.564 Ψηφίσαντες: 1.002 Ποσοστό Αποχής: 35,93%
Λευκά: 48 Άκυρα: 55 Έγκυρα: 899

ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 426 47,39%

ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ - ΝΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 473 52,61%