Οι φαλαινοκαρχαρίες είναι εκπληκτικά όντα. Φτάνουν σε μήκος τα δώδεκα μέτρα και σε βάρος τους 21 τόνους.

Πρόκειται για το μακροβιότερο σπονδυλωτό πλάσμα που δεν ανήκει στα θηλαστικά με μέση διάρκεια ζωής τα 70 χρόνια. Ζει σε τροπικά νερά.

Το είδος θεωρείται ότι έχει εμφανιστεί περίπου πριν από 60 εκατομμύρια έτη.

Οι φαλαινοκαρχαρίες τρέφονται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, με πλαγκτόν και μικρά ψάρια.

Θεωρείται ως ευάλωτο είδος από τη IUCN και ο αριθμός των φαλαινοκαρχαριών δεν είναι γνωστός.

Παρά το μέγεθός του, ο φαλανοκαρχαρίας είναι μάλλον πράος και ακίνδυνος για τους δύτες με τους οποίους ενίοτε παίζει όπως θα δείτε στα video που ακολουθούν.

econews.gr