Απο την Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνονται τα εξής:

"Πληροφορούμε τους κατοίκους της πόλης Ιεράπετρας και των οικισμών Κεντριού και Βαϊνιάς, ότι, στα πλαίσια του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» στην θέση Περιστεράς, που εκτελεί ο Δήμος Ιεράπετρας, τις επόμενες ημέρες θα παρατηρηθούν προβλήματα στην κανονική υδροδότηση των παραπάνω περιοχών.

Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του κεντρικού υδραγωγείου της πόλης Ιεράπετρας. 

Τα προβλήματα θα έχουν κάνουν τόσο με την ποσότητα όσο και με την πίεση του πόσιμου νερού. Η ποιότητα του πόσιμου νερού δεν θα επηρεαστεί.

Ζητώντας την κατανόηση των κατοίκων των παραπάνω περιοχών, παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν χρηστή διαχείριση της κατανάλωσης αποφεύγοντας τις δραστηριότητες που μπορούν να αναβληθούν (πλύσιμο αυτοκινήτων, πλύσιμο αυλών, υπερβολικά ποτίσματα κήπων, κλπ.).

Η Υπηρεσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, αποκαθιστώντας την ομαλή υδροδότηση των περιοχών.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση δεδομένου ότι το παραπάνω έργο είναι προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλο τον Δήμο μας."