Με δεδομένη την συνεχή αύξηση της έλλειψης υδατικών πόρων, την διαπιστωμένη τεράστια κατανάλωση νερού από τον αγροτικό τομέα και την ανάγκη για ασφαλή και ποιοτικά κηπευτικά προϊόντα, το μέλλον φαίνεται πως οδηγεί στην μεγαλύτερη ανάπτυξη των υδροπονικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Αυτός είναι και ο σκοπός του ευρωπαϊκού προγράμματος “«HYDROFLIES: Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού», στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε σήμερα ημερίδα στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων με θέμα: ««Υδροπονία στην Κρήτη – Παρόν και Μέλλον» .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Δήμος της Κύπρου, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Χανίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Όπως επισημάνθηκε στην διάρκεια της ημερίδας, οι υδροπονικές καλλιέργειες, δηλαδή χωρίς την χρήση χώματος ή εδαφικών μιγμάτων, δίνουν την λύση στην διαρκή μείωση των υπόγειων υδροφορέων, στην αύξηση των υφάλμυρων νερών και μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών και σε άγονες εκτάσεις στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες.

   

Τα πλεονεκτήματα 
1) Ακριβής έλεγχος της θρέψης των φυτών με αύξηση παραγωγής και βελτίωση ποιότητας
2) Δεν χρειάζεται χημική απολύμανση εδάφους και ελαχιστοποιείται η χρήση φυτοφαρμάκων (μείωση κόστους).
3) Επιτυγχάνεται πάνω από 50% εξοικονόμηση νερού άρδευσης (μείωση κόστους)
4) Μπορούν να αξιοποιηθούν άγονες εκτάσεις
5) Δεν χρειάζονται βελτιωτικές ουσίες στο έδαφος (μείωση κόστους).
6) Μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερες καλλιέργειες ετησίωςΤα μειονεκτήματα
1) Σχετικά υψηλό κόστος αρχικής εγκατάστασης 
2) Απαραίτητη η τεχνική κατάρτιση του καλλιεργητή

Ειδικά σε ότι αφορά στο θέμα της εκπαίδευσης των καλλιεργητών, ο κ.Νίκος Τζωρτζάκης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μας επεσήμανε πως σκοπός είναι να υπάρξει και άμεση συνεργασία με τα αρμόδια Ινστιτούτα, έτσι ώστε οι εξειδικευμένοι γεωπόνοι να βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών.(Απο αριστερά: Ο κ.Ν.Τζωρτζάκης-Τεχν.Παν/μιο Κύπρου. Ο Δ/ντής του Ινστ/του Ελιάς Δρ.Δημ.Βακαλουνάκης και ο Αναπλ.Δ/ντής του Ινστιτούτου Δρ.Γεώργιος Ψαρράς)

Μέθοδοι υδροπονικής καλλιέργειας
Οι μέθοδοι που ερευνώνται από το πρόγραμμα αφορούν 
1) Στην καλλιέργεια μαρουλιών και ντομάτας σε θρεπτικό διάλυμα με τρείς τρόπους :

Α) Σε κανάλια επενδυμένα με πλαστικό φύλλο από το οποίο ρέει συνεχώς ανακυκλούμενο θρεπτικό διάλυμα.
Β) Στην ανάπτυξη των ριζών στον αέρα όπου ψεκάζονται με το θρεπτικό διάλυμα μέσω αυτόματου συστήματος
Γ) Στην καλλιέργεια των φυτών σε πλάκες πολυστερίνης οι οποίες επιπλέουν στο θρεπτικό διάλυμα.

2) Μια άλλη υδροπονική μέθοδος είναι η καλλιέργεια των φυτών σε υποστρώματα, όπως η ελαφρόπετρα, ο περλίτης, ο πετροβάμβακας και ο κοκοφοίνικας.

Σε κάθε περίπτωση και ερευνάται το ιδανικό θρεπτικό διάλυμα που θα εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την μεγάλη παραγωγή τους.

Ειδικά για το θέμα αυτό, ο κ.Αριστείδης Ψωματάκης , Δ/ντής εργαστηρίου εδαφολογίας του ΜΑΙΧ, επεσήμανε πως στο ΜΑΙΧ ερευνώνται οι αναλογίες αμμωνιακών-νιτρικών στοιχείων που πρέπει να υπάρχουν στο θρεπτικό διάλυμα σε σχέση και με τις καιρικές συνθήκες και έχουν καταλήξει σε «συνταγές» οι οποίες είναι στην διάθεση όποιων τις χρειάζονται.Θερινό σχολείο
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται και θερινό σχολείο στην ανάπτυξη υδροπονικών καλλιεργειών το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση το Σάββατο 31/5 και πρακτική εκπαίδευση σε θερμοκήπια υδροπονικών καλλιεργειών στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Χανίων καθώς και στο ΜΑΙΧ.

Ναπολέων Σαραντίδης