Σε αντίθεση με την πτώση στον ευρύτερο τουριστικό τομέα, το 2010 ο τουρισμός της υπαίθρου και ο αγροτουρισμός σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2009 και το 2008 .

Η πραγματικότητα αυτή αφορά και την Κρήτη καθώς οι κρατήσεις σε αγροτουριστικά καταλύματα για το 2010, παρουσίασαν θεαματική αύξηση, φτάνοντας το  9% περίπου.

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που απορρέει από την επεξεργασία των στοιχείων του κέντρου Κρατήσεων του δικτύου αγροτουριστικών καταλυμάτων Guest Inn.

Με καθαρά γεωγραφικά κριτήρια, η ηπειρωτική Ελλάδα παραμένει σταθερά πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού με 51,29% των κρατήσεων.

Η αντίστοιχη εικόνα στην Ευρώπη έχει ως εξής:

Η Γαλλία εδραιώνει πλέον τη θέση της ως κύρια αγορά με ποσοστό 75,41%.

Η κίνηση από τις υπόλοιπες γαλλόφωνες χώρες είναι αρκετά καλή (Βέλγιο 6,90%, Ελβετία 3,45%), ενώ ανοδική πορεία παρουσιάζουν οι κρατήσεις από Αμερική, Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία και Αγγλία.

Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά η συστηματική προβολή του δικτύου Guest Inn στα ΜΜΕ της κάθε χώρας.

Προβλέψεις για το 2011

Από τις μέχρι τώρα κρατήσεις φαίνεται ότι η εικόνα της σεζόν 2011 θα διαμορφωθεί πολύ αργότερα από προηγούμενες χρονιές. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε συνδυασμό με την αστάθεια στη Βόρεια Αφρική φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ανησυχία και αρνητική ψυχολογία στο κοινό.

Ωστόσο από τα τέλη Μαρτίου οι κρατήσεις για το καλοκαίρι έχουν μια αυξανόμενη τάση. Και το πιο αισιόδοξο μήνυμα έρχεται από την διαπίστωση ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους 3 πρώτους προορισμούς για τους ευρωπαίους ταξιδιώτες.