Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια μείωσης των λειτουργικών δαπανών στα τηλεπικοινωνιακά τέλη προχώρησε στην μετάβαση της Τηλεφωνίας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Συγκεκριμένα τα οικονομικά οφέλη της τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνοψίζονται στα εξής:

• Δωρεάν κλήσεις προς όλους τους φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Δημόσιες Υπηρεσίες)
• Ενιαία τιμή για Αστικές και Υπεραστικές κλήσεις (Εθνική Σταθερή τηλεφωνία) 
• Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς Διεθνούς Τηλεφωνίας με χρέωση μικρότερη από την ανάλογη χρέωση του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών
• Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς κινητής τηλεφωνίας με χρέωση μικρότερη από την ανάλογη χρέωση του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών
• Δεν υπάρχουν Πάγια Τέλη για την παροχή της Υπηρεσίας

Από 1ης Ιουνίου 2014 τα νέα τηλέφωνα του Δήμου Πλατανιά είναι:

Τηλεφωνικό Κέντρο 2821 3 40000
Πληροφορίες – Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 2821 3 40001
Γραμματεία Δημάρχου 2821 3 40002
Κεντρικό Πρωτόκολλο 2821 3 40018
Δημοτολόγιο 2821 3 40013
Ληξιαρχείο 2821 3 40020
Γραφείο Προσωπικού 2821 3 40016
Ταμειακή Υπηρεσία 2821 3 40031
Οικονομικές Υπηρεσίες 2821 3 40028 – 29- 30
2821 3 40024 (Ύδρευση)
Γραφείο Μισθοδοσίας 2821 3 40021
Γραφείο Προμηθειών 2821 3 40026 – 27
Τμήμα Προγραμματισμού 2821 3 40011 – 12
Γραφείο Πληροφορικής 2821 3 40033
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2821 3 40007 – 08 - 09
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 2821 3 40045 – 46
ΚΕΠ 2821 3 40040 – 41
Κεντρικό ΦΑΞ Δήμου Πλατανιά 2821 3 40090
ΦΑΞ ΚΕΠ 2821 3 40092