Στις 7 Ιουνίου του 2014, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της CEDIA, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX), στα Χανιά, με τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων των Επιμελητηρίων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Ιρλανδία και Ελλάδα). Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη, τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα στην Ευρώπη και στον κόσμο καθώς και στις επερχόμενες αλλαγές στα επαγγελματικά δικαιώματα και το ρόλο των μελών των επιμελητηρίων. 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού αγροτικού τομέα και να επισκεφτούν εγκαταστάσεις (ελαιοτριβεία και οινοποιεία) και χαρακτηριστικές καλλιέργειες της Κρήτης. Τέλος θα επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ και θα ενημερωθούν για τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του ινστιτούτου. 


Η CEDIA (Confédération Européenne des Associations d’Ingénieurs Agronomes, - European Confederation of Agronomist Associations) αποτελεί την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των ενώσεων των γεωτεχνικών. Ιδρύθηκε στις 23 Ιουνίου 1987 και το 1996 έγινε επίσημος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Μέλη της, είναι οι ευρωπαϊκές ενώσεις των οποίων τα μέλη έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα ανώτατης εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ τουλάχιστον εξαμήνων στις γεωργικές και / ή σχετικές επιστήμες και οι οποίες την ίδια στιγμή είναι είτε εθνικές ενώσεις γεωτεχνικών, είτε περιφερειακές ενώσεις γεωτεχνικών, εάν δεν υπάρχει εθνική ένωση, είτε ενώσεις γεωτεχνικών ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. 

Η CEDIA πρωτίστως αποτελεί χώρο επαφής και συνεργασίας για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη γεωργία, την επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, καθώς και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Υποστηρίζει και προωθεί επαφές και συνεργασία μεταξύ των ενώσεων-μελών της και των γεωτεχνικών-μελών τους. Εμπλέκεται στη συνεχή και σταθερή αναζήτηση πληροφοριών, τόσο από τις ενώσεις-μέλη της όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, και στην ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των ενώσεων-μελών της και των γεωτεχνικών. 

Υπερασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα των γεωτεχνικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεχή και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθεί το ρόλο του γεωτεχνικού επιστήμονα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια για θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της, παρέχει δυνατότητες δικτύωσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης για νέους πτυχιούχους, ευαισθητοποιηθεί την κοινή γνώμη σε θέματα δεοντολογίας, ενώ προωθεί διακρατικές συνεργασίες σε κοινοτικά προγράμματα. Τέλος το ενδιαφέρον της οργάνωσης αναφέρεται στις πολιτικές του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας με στόχο την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και γεωργικών προϊόντων με την εφαρμογή αποτελεσματικών, ασφαλών και βιώσιμων μεθόδων
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι μέλος της CEDIA, σχεδόν από τα πρώτα της βήματα.