Ο δήμος Κισάμου ανακοινώνει την ένταξη έργου «Αντικατάσταση Τμημάτων Αγωγών Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου, Δήμου Κισσάμου» στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013, με συνολικό προϋπολογισμό 611.320.000€.

Η πράξη ένταξης περιλαμβάνει τα παρακάτω 2 υποέργα:

1. «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ κόλπου Κισσάμου, Δήμου Κισσάμου» µε συνολικό προϋπολογισμό 595.320 € (484.000€ + ΦΠΑ 111.320€).

2. «Εργασίες Επίβλεψης αρχαιολογίας » µε συνολικό προϋπολογισμό 16.000€.

Με το έργο αυτό θα γίνει βελτίωση – εκσυγχρονισμός σε αρδευτικά δίκτυα του Τ.Ο.Ε.Β. Κόλπου Κισσάμου. Κυριότερος στόχος που θα επιτευχθεί είναι να αντικατασταθούν τα κυριότερα φθαρμένα τμήματα των υφιστάμενων αγωγών, ώστε να περιοριστούν οι πολύ σημαντικές σημερινές απώλειες των εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού.

Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα του ΤΟΕΒ και του δήμου Κισσάμου που πλέον υλοποιείται.

Στην αμέσως επόμενη δυνατότητα που θα προκύψει στο νέο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να αντικατασταθούν και τα υπόλοιπα τμήματα φθαρμένων αγωγών, καθώς η συγκεκριμένη πρόταση εξάντλησε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο προϋπολογισμού (των 500.000€ + ΦΠΑ).

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι:


- Αντικατάσταση του υπόλοιπου παλαιού τμήματος του υφιστάμενου κύριου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο Κωλενίου έως τις δεξαμενές του Τ.Ο.Ε.Β. Κόλπου Κισσάμου, συγκεκριμένα 836µ για τον ένα και 727µ για τον άλλο κλάδο (ένα τμήμα του έχει ήδη αντικατασταθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων).

- Αντικατάσταση δύο τμημάτων μήκους 516µ. και 665µ. των ιδιαίτερα φθαρμένων υφιστάμενων αγωγών διανομής αρδευτικού νερού στον κάμπο Κισσάμου στην περιοχή του Κορφαλώνα.

- Αντικατάσταση τμήματος του Η/Μ εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο Κωλενίου.

Επίσης με το δεύτερο υποέργο θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες επίβλεψης της αρχαιολογίας κατά την υλοποίηση του έργου.

Ο δήμος Κισσάμου ευχαριστεί για την συνεργασία τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Κόλπου Κισσάμου, τους μελετητές και την τεχνική υπηρεσία του δήμου Χανίων, καθώς και τον ΟΑΚ, την αρχαιολογία, το Δασαρχείο και την Αντιπεριφέρεια Χανίων, για την βοήθειά τους στην ταχύτατη ωρίμανση του φακέλου της συγκεκριμένης πρότασης.

Με την ένταξη του έργου αυτού -και καθώς δεν εκκρεμεί κάποια άλλη πρόταση-, ολοκληρώνεται ο κύκλος των εντάξεων στην παρούσα προγραμματική περίοδο για τον δήμο Κισσάμου (ΕΣΠΑ & Π.Α.Α. 2007 -2013) που συνολικά φτάνει τα 50 εκ. ευρώ σε εντάξεις νέων έργων από την 1/1/2011 έως σήμερα.