Στα πλαίσια της έναρξης συνεργασίας της Ε.Ε. με την Σερβία η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου οργανώνουν από 2-4 Ιουνίου 2014 στο Βελιγράδι διεθνές συνέδριο με θέμα ‘Συνεργασία μέσω των προγραμμάτων της Ε.Ε – Βελτίωση της έρευνας για τη γεωργία’ με χρηματοδότηση της Ε.Ε. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση ης έρευνας στο τομέα της γεωργίας με τη συμμετοχή ερευνητικών και άλλων φορέων της Σερβίας σε προγράμματα της Ε.Ε. Στο συνέδριο συμμετέχουν προσκεκλημένοι ομιλητές από χώρες της Ε.Ε, που θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες, τα προβλήματα αλλά και τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. στο τομές της γεωργίας και της προστασίας των φυσικών πόρων.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών είναι ο κ. Κων/νος Χαρτζουλάκης, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, που θα παρουσιάσει την εμπειρία και τα αποτελέσματα από την συμμετοχή του Ινστιτούτου στα προγράμματα της Ε.Ε. στο τομέα της αειφορικής διαχείρισης του νερού στη γεωργία