Οι αρχές στη Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσαν μέσω του συστήματος άμεσης ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές της Ε.Ε. για υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας που εντοπίσθηκαν σε βουλγαρικά μανιτάρια. Το επίπεδο ραδιενέργειας είναι της τάξης των 4950 Μπεκερέλ/κιλό, που είναι δέκα φορές πάνω από το όριο που έθεσε η Ε. Έ. για προϊόντα που προέρχονται από την Ιαπωνία μετά το ατύχημα στο πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα 1. Θεωρείται ότι το όριο ασφαλούς συγκέντρωσης είναι 600 Μπεκερέλ/κιλό.

Το φορτίο με τα ραδιενεργά μανιτάρια είναι της εταιρείας DeneLy Commerce Ltd., από την πόλη Πάζαρτζικ, της Νότιας Βουλγαρίας και διακινήθηκε μέσω Ολλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μολυσμένα μανιτάρια περιείχαν το ραδιοϊσότοπο Καίσιο 137, η περίοδος αποσύνθεσης του οποίου είναι 30 χρόνια.

Από την Βουλγαρική Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ένα φορτίο 630 kg ξηρών μανιταριών από την περσινή σοδειά της DeneLy Commerce Ltd., και ότι τρία από τα τέσσερα είδη μανιταριών είχαν ελεγχθεί.

Εμπειρογνώμονες του τομέα λένε, ότι το «μανιπουλάρισμα» των δειγμάτων είναι δυνατό, επειδή ελέγχονται μόνο τα ασφαλέστερα φορτία, ενώ στη συνέχεια για την αγορά προστίθενται άλλα, χαμηλότερης ποιότητας και υψηλότερου κινδύνου.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων Μιχάλης Τρεμόπουλος αντέδρασε αμέσως καταθέτοντας σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Και εδώ προκύπτουν αρκετά ερωτήματα. Пρώτον, αν όντως τα ραδειενεργά αυτά μανιτάρια είναι βουλγαρικής προέλευσης, και δεύτερον, αν είναι δυνατό να έλαβαν την ραδιενέργεια αυτή λόγω του ότι βρίσκονταν κοντά σε παλιά ορυχεία ουρανίου ή χώρους αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων;

Στη Δυτική Ροδόπη υπάρχουν 7 εγκαταλελειμμένα ορυχεία ουρανίου – Ελέσνιτσα, Καλάτς Μπορούν, Σέλιστε, Μπεσλέτ, Ντοσπάτ, Γκερζόβιτσα και Ζδράβετς. Δεν είναι γνωστό να υπάρχουν χώροι αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων.

Και τρίτον, αφού ραδιενεργά μανιτάρια έχουν φτάσει στη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφορούν τέτοια και στη βουλγαρική αγορά;

Το κόμμα των Οικολόγων Πρασίνων επιμένει να διεξαχθεί άμεσος και πλήρης έλεγχος της δραστηριότητας της εταιρείας DeneLy Commerce Ltd., καθώς και να ενισχυθεί ο έλεγχος όλων των τροφίμων που εισάγονται και εξάγονται από τη χώρα. Οι εξετάσεις ραδιενέργειας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού του ελέγχου.