Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την οριστική απόλυση δημοσίου υπαλλήλου, η οποία απουσίαζε αδικαιολόγητα από την εργασία της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, το πειθαρχικό υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Εξωτερικών το 2012 επέβαλε σε υπάλληλο του κλάδου ΥΕ επιμελητών (θυρωρός στο εν λόγω υπουργείο) την ποινή της οριστικής παύσης για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων της από 30.8.2010 έως 27.7.2011.

Σύμφωνα με το πειθαρχικό συμβούλιο, η επίμαχη θυρωρός απουσίασε από τα καθήκοντά της χωρίς να έχει λάβει αναρρωτική ή άλλου είδους άδεια ή να έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Η θυρωρός επικαλέστηκε τηλεφωνικά ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της αλλοδαπής, ενώ προσκόμισε σε ανεπίσημη μετάφραση ιατρικά πιστοποιητικά από τα οποία βεβαιώνεται ότι νοσηλεύθηκε σε διάφορα ιατρικά κέντρα εξαιτίας διαφόρων παθήσεων. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η πειθαρχική ποινή που τις επιβλήθηκε είναι η προσήκουσα.

protothema.gr