Την αντίθεσή του για το κλείσιμο της Χημικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου εκφράζει το Επιμελητήριο Ρεθύμνης με έγγραφό του που απέστειλε στις 6/6/2014 προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα.

Αναλυτικά, το έγγραφο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Πρόσφατα, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) η Κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση της Χημικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Η κατάργηση αυτή, μεταξύ των άλλων, συνεπάγεται δυσμενείς αρνητικές επιπτώσεις για την επιχειρηματική κοινότητα του Ρεθύμνου και τις προσπάθειες που αυτή καταβάλλει, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, για οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης. 

Η Χημική Υπηρεσία επιτελεί σπουδαίο και σημαντικό έργο για τις επιχειρήσεις, όπως η εξέταση περιβαλλοντικών δειγμάτων αποβλήτων τυροκομείων, ελαιουργείων, ο έλεγχος καταστημάτων πώλησης τροφίμων κλπ. 

Επίσης, επειδή η Χημική Υπηρεσία ελέγχει πάρα πολλά εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, η κατάργησή της θα έχει σαν συνέπεια την καθυστέρηση των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών. 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες, έτσι ώστε η Χημική Υπηρεσία Ρεθύμνης όχι μόνο να μην καταργηθεί, αλλά αντίθετα να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι εργαστηριακές της υποδομές για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης του Ρεθύμνου».-