Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  εργατοτεχνικού  προσωπικού ΥΕ  τριάντα επτά (37) συνολικά ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου,  για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.  Από τους παραπάνω,  δεκαεπτά (17) άτομα θα πραγματοποιήσουν μέχρι 34 ημερομίσθια, και είκοσι  (20) άτομα  μέχρι 60 ημερομίσθια, από την ημερομηνία πρόσληψης και  μέχρι 30-11-2014.

 Οι ειδικότητες κατ αριθμό ατόμων και ημερομισθίων είναι οι εξής :

 

1α. ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 34 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

Αγίου Νικολάου

Αγίου Νικολάου

1

Βρουχά-Λούμα-Σχινιά

2

Ελούντας

1

Κρούστας – Πρίνας

1

Λίμνες

1

Βραχασίου

1

Μιλάτου

1

Νεάπολης-Βουλισμένης-Μετόχια

2

Φουρνής-Καστελίου-Καρυδίου

1

Σητείας

Μυρσίνης-Τουρλωτής

1

Χαμεζίου

1

Αγίου Γεωργίου

1

Ζήρου

1

Μαρωνιάς

1

Πραισού

1

Σύνολο Παγιδοθετών με 34 ημερομίσθια

17

 

1β.  ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

Αγίου Νικολάου

Καλού Χωριού

1

Κριτσάς

1

Μέσα Λακωνίων – Εξω Λακωνίων - Τάπες

1

Βραχασίου

1

Βρυσσών-Ζενίων

1

Λατσίδας & Αγίου Αντωνίου

1

Χουμεριάκου & Νικηθιανού

1

Σητείας

 

Αχλαδίων

1

Μέσα Μουλιανά -Έξω Μουλιανά

1

Κρυών-Οικ.Σκορδύλο

1

Σκοπής

1

Σφάκας & Λάστρου

1

Αγίας τριάδος – Απιδίων

1

Αρμένων-Χανδρά

1

Παπαγιαννάδων

1

Σταυρωμένου -Κατσιδωνίου

1

Σύνολο παγιδοθετών με 60 ημερομίσθια

16

 

 

2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ : 4 άτομα μέχρι εξήντα (60) ημερομίσθια.

Προκηρύσσουμε για την Π.Ε. Λασιθίου,  4  θέσεις για εργάτες αποθήκης. Κύριο έργο των εργατών αποθήκης θα είναι η φορτοεκφόρτωση των υλικών δακοκτονίας και η  παράδοση στους Εργολάβους Δακοκτονίας και στους παγιδοθέτες των απαραίτητων δακοκτόνων υλικών, από την αποθήκη Δακοκτονίας στον Άγιο Νικόλαο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr, στην κατηγορία «Θέσεις Εργασίας».