Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε η ύφεση στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) να αναθεωρεί τις αρχικές της εκτιμήσεις.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε σήμερα πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 μείωση 0,9%, έναντι αρχικής εκτίμησης (είχε ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου 2014) για μείωση κατά 1,1%. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε αγοραίες τιμές ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 36,934 δισ. ευρώ, έναντι 37,281 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013.

Σύμφωνα με την ΕΣΛΤΑΤ η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Μαρτίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

- Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% στα 35,1 δισ. ευρώ, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7,9 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013.

- Αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,1%.

- Αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,9%.

newsbeast.gr