Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για το θέμα του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι, ζητά απο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, η παράταξη της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Κύριε Πρόεδρε

Η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημοπράτηση του Αεροδρομίου στο Καστέλλι. Έχουμε τη γνώμη, αλλά είναι γενικά παραδεκτό, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχει ενημέρωση και άποψη για όλα τα έργα που εκτελούνται στο Νησί μας, ανεξάρτητα αν αυτά εμπίπτουν ή όχι στην αρμοδιότητα της Αιρετής Περιφέρειας.
Για το λόγο αυτό ζητούμε από εσάς να συγκαλέσετε άμεσα το Περιφερειακό συμβούλιο για να ενημερωθεί από τους Αρμόδιους όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, τους όρους δημοπράτησής του, τα συνοδά έργα, τι θα γίνει με τους κατοίκους που θίγονται, τι θα γίνει με το σημερινό Αεροδρόμιο και ότι άλλο είναι χρήσιμο ώστε να μπορούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να εκφράσουν την άποψή τους.
Πιστεύουμε ότι δεν θα έχει αντίρρηση και η Περιφερειακή Αρχή για τα παραπάνω.

Ηράκλειο 6-6-2014

Για τη Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης
Μανώλης Βαρδουλάκης.