Υπεγράφησαν μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και των αντίστοιχων αναδόχων, δύο συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 145.746,00 € τα οποία είναι:

1) Το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων και επιστρώσεων τμήματος των χερσαίων χώρων Λιμένα Κισάμου» προϋπολογισμού 117.000,00 € με Φ.Π.Α. το οποίο έχει ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2014.Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει σημαντικά τις λιμενικές υποδομές και την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα Καβονησίου Κισάμου, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν προκληθεί λόγω χρήσης έντονες φθορές του σκυροδέματος επίστρωσης όπισθεν του προσήνεμου μώλου και του ασφαλτοστρωμένου τμήματος κατά μήκος των κρηπιδωμάτων που δένουν τα ημερόπλοια, δημιουργώντας έντονα προβλήματα στην κίνηση πεζών και οχημάτων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: α) η αποξήλωση τμήματος των παλαιών επιστρώσεων από σκυρόδεμα και η κατασκευή νέας επίστρωσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και β) η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα κατά μήκος των κρηπιδωμάτων με νέα ασφαλτική στρώση βάσης.

2) Το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013 στο Λιμενίσκο Μαραθίου» προϋπολογισμού 28.746,00 € με Φ.Π.Α. το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου 2014.Αφορά αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 στο λιμενίσκο Μαραθίου με την εκτέλεση των εξής εργασιών: α) κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης από αργολιθοδομή, ενός στο ανατολικό άκρο του λιμενίσκου στη θέση Λυμνωνάρι μήκους 15 μ. και ενός στο δυτικό άκρο του λιμενίσκου στη θέση Σοσορίδες μήκους 20 μ. και β) τσιμεντόστρωση τμήματος της οδού σε μήκος 30 μ. περίπου στο ανατολικό άκρο του λιμενίσκου, με χαμήλωμα της στάθμης κυκλοφορίας της οδού στο σημείο που συναντά κάθετα ο χάνδακας απορροής ομβρίων την οδό, προκειμένου να διευκολύνεται η απορροή προς την παραλία.