Αξιότιμον κ. Παπακωνσταντίνου ενταύθα!

Κύριε Γιώργο

Εάν σώσεις την Ελλάδα με τα νέα μέτρα-σοκ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν και Έλληνες;

Μπορείς να «σώσεις» μόνο τα λογιστικά βιβλία

…ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ