Μεγάλο "χαστούκι" στο Τραπεζικό σύστημα, έδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, καθώς σε δανειολήπτη με χρέος 499.783,3 ευρώ σε επτά τράπεζες, όρισε "μηδενικές καταβολές".

Μόνο για μία Τράπεζα στην οποία οι απαιτήσεις της είναι εξασφαλισμένες με δύο προσημειώσεις υποθήκες στην κατοικία του δανειολήπτη, συνολικού ποσού πίστωσης 117,015,55 ευρώ, ορίστηκε η ικανοποίησή της να γίνει μέχρι του ποσού των 61.381,71 ευρώ για τη διάσωση της κατοικίας όπως προβλέπεται από το Νόμο Κατσέλη και το υπόλοιπο "κουρεύεται".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:

"Πρόκειται για δανειολήπτη μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πολύτεκνο, 41 ετών, έγγαμο με τέσσερα ανήλικα τέκνα, με πολλά προβλήματα υγείας, σήμερα βεβαιώνεται αναπηρία του ίδιου 67%, για χρονικό διάστημα έξι ετών, ο οποίος από το έτος 2009, είναι καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης.

Πριν το έτος 2009, ασκούσε το εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.Το έτος 2009 μεταβίβασε την επιχείρηση αυτή στην σύζυγο του, χωρίς να έχει προβεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης αλλά και τον χρόνο της εμπορίας, σε παύση πληρωμών προς στους πιστωτές του.

Αναλυτικά :Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος σε οκτώ Τράπεζες , 29 Τραπεζικά προϊόντα, συνολικής οφειλής προς αυτές 499.783,30 Ευρώ.

Εισόδημα που διαθέτει είναι ο μισθός του 971,08 Ευρώ και εισόδημα από την σύζυγο 287,14 Ευρώ που προέρχονται από την δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων συν το επίδομα της πολυτεκνίας.

Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει:

α) μία κατοικία μεζονέτα εμβαδού 232,98 τ.μ
β)οικόπεδο εμβαδού 660 τ.μ και τα δύο συνιδιοκτησίας επ αυτών 13/20 εξ αδιαιρέτου.
γ)Το 50% Ι.Χ αυτοκινήτου

Επί της 304/2014 απόφασης:

Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,δέχτηκε την αίτηση του δανειολήπτη ως ορισμένη , παρά τους αντιθέτους ισχυρισμούς των πιστωτριών Τραπεζών (περί δόλου, περί αντισυγματικότητας του νόμου, περί απαραδέκτου, κ.λ.π.) αποφασίζοντας τα εξής:

α)μηδενικές καταβολές για τις τις εφτά τράπεζες, πλην μίας
β)"Κούρεμα " του χρέους κατά 88% από 499.783,3 Ευρώ θα πληρωθεί ΜΟΝΌ 61.381,71 Ευρώ ,για την διάσωση της κατοικίας)
γ)Για την αποφυγή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, ορίστηκε δόση που ανταποκρίνεται στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας , δηλ. ποσού 61.381,71, Ευρώ, ο δε χρόνος εξόφλησής του ορίστηκε η εικοσαετία (240 μηνών) μηνιαία δόση 255,82 ευρώ.

Συμπερασματικά , για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που επιμελήθηκε της υπόθεσης για το μέλο της, θεωρείται μια απόφαση "ΒΟΜΒΑ" για το Τραπεζικό Σύστημα της Χώρας, το οποίο οφείλει πλέον να συνετισθεί, να πάρει θέση, για το δικό του όφελος, αλλά και για τους εξαντλημένους από την οικονομική συγκυρία πελάτες του , να αιτεί και να απαιτεί όχι με συνθήκες του χθες, αλλά του πραγματικού σήμερα.

Εμείς ,ως Φορέας στήριξης των υπερχρεωμένων καταναλωτών (ν.3869/2010), οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους δικαστές της Κρήτης, που στέκονται δίπλα στα λοιμαζόμενα από την οικονομική κρίση της Χώρας καταναλωτές αλλά και τους συνεργαζόμενους με την ΄Ενωση δικηγόρους Παγκρήτια, γνωρίζοντας τον αγώνα που δίνουν μέσα στα δικαστήρια υπερασπιζόμενοι το δίκαιο των καταναλωτών.