Ολομέλεια πραγματοποιεί σήμερα η Τοπική Οργάνωση Κεντρικών Συνοικιών Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Ν.Ε. Ηρακλείου, στο πλαίσιο του διαλόγου, ενόψει της Εθνικής Συνδιάσκεψης της 3ης Σεπτεμβρίου. Η Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στις 19.30, στα Γραφεία της Οργάνωσης στην οδό Ατλαντίδος 5 στον Μασταμπά.

Αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω κείμενα διαλόγου:

1. Το κράτος και η δημόσια διοίκηση

2. Ανάπτυξη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

3. Κοινωνία της συμμετοχής, της ευνομίας και της δικαιοσύνης

4. Εθνική Άμυνα και εξωτερική πολιτική

5. Η σοσιαλιστική προοπτική