Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα του Υπουργείο Περιβάλλοντος την Τετάρτη 18 Μαΐου για την διαβούλευση του νομοσχεδίου θα ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την Κοινοτική Οδηγία 98/2008. Στην έναρξη της Ημερίδας η Υπουργός έστειλε το μήνυμα ότι ‘Διαχείριση Απορριμμάτων και ανακύκλωση πάνε μαζί' ενώ έκανε αναφορά στους στόχους ανά υλικό όπως για παράδειγμα ότι η χωριστή συλλογή και αξιοποίηση του συνόλου των βιοαποβλήτων πρέπει να φτάσει το 5% έως το 2015 και το 15% έως το 2020.

Εξαιρετικοί ομιλητές αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστήμονες και στελέχη φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανάπτυξαν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τους προβληματισμούς τους. Στο πρώτο μέρος αναπτύχθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για μια κοινωνία Ανακύκλωσης, στο δεύτερο μέρος η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερών Αποβλήτων. Στο τρίτο μέρος συζητήθηκαν οι θέσεις οργανώσεων και φορέων και παρουσιάστηκαν οι απόψεις της ΔΕΔΙΣΑ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Λευτέρη Κοπάση Ηλεκτρολόγο Μηχανικό MSc που ήταν και ο μόνος Φορέας από την Ελλάδα.

Στην εισήγηση του Λευτέρη Κοπάση αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας στην Ελληνική νομοθεσία επίσης η οπισθοδρόμηση που θα προκύψει από την εφαρμογή του Καλλικράτη ενώ μέσα την συνοπτική παρουσίαση τη ιστορίας της ΔΕΔΙΣΑ διαφαίνονται οι πραγματικοί κίνδυνοι της που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη όπως είναι η πολυνομία η γραφειοκρατία και ο πολιτικός καιροσκοπισμός.