Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM (Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Παράκτιων Περιοχών) που πραγματοποιήθηκε στη Σκωτία συμμετείχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης ο οποίος εκπροσώπησε την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Η CRPM συγκεντρώνει στους κόλπους της περισσότερες από 160 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και η Κρήτη συμμετέχει στο ανώτερο συντονιστικό όργανο της, το Πολιτικό Γραφείο.

Στη Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:

-Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής ως Τοπική - Εδαφική Πολιτική Συνοχής.

-Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή.

-Το νέο ευρωπαϊκό σχήμα υποστήριξης των θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών.

-Στα πλαίσια της θαλάσσιας πολιτικής συζητήθηκε η σχέση της πολιτικής για την ανάπτυξη ως προς τα περιβαλλοντικά όρια, στα ανταγωνιστικά πλαίσια : ανάπτυξη - περιβάλλον.

-Η διακυβέρνηση των Ευρωπαϊκών Μακροπεριφερειακών Πολιτικών.