Σημαντική αύξηση για το ΑΕΠ των περισσοτέρων οικονομιών της Ε.Ε. θα προκύψει από την υιοθέτηση νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του, που προσπαθεί να συμπεριλάβει και τη «μαύρη» οικονομία. Ακολουθώντας τις πρακτικές που πρότεινε το 2008 ο ΟΗΕ, η Ε.Ε. ζήτησε από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού του ΑΕΠ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν το ΑΕΠ έως και 5% σε κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε. Για τα περισσότερα η θετική επίδραση κινείται μεταξύ 1% και 2%. ενώ για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, τη Γερμανία και τη Γαλλία, η θετική επίδραση ξεπερνά το 2% και ίσως φτάσει το 3%.

Ειδικά για τη Γαλλία κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς θα περιορίσει ελαφρώς το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος στο ΑΕΠ. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι το υψηλότερο ΑΕΠ συνεπάγεται μεγαλύτερη συμβολή στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η σημαντικότερη θετική επίδραση στην Ε.Ε. (4%-5%) θα καταγραφεί σε Φινλανδία και Σουηδία, όχι τόσο από τον συνυπολογισμό παράνομων δραστηριοτήτων όσο από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της συμβολής επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Άνω του 3% υπολογίζεται η θετική επίπτωση στο βρετανικό ΑΕΠ. Τα μεγαλύτερα οφέλη θα προέλθουν από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των κερδών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ενώ αρνητική θα είναι η επίπτωση από τις αλλαγές που αφορούν επενδύσεις και αποθέματα. Ο συνυπολογισμός της πορνείας αναμένεται να προσθέσει 5,4 δισ. λίρες (6,7 δισ. ευρώ) και των ναρκωτικών 4,4 δισ. λίρες (5,4 δισ. ευρώ). Στην Ιταλία πέραν της πορνείας και των ναρκωτικών θα συνυπολογισθεί στο ΑΕΠ και το λαθρεμπόριο.

Στη Βρετανία το ΑΕΠ εφεξής θα περιλαμβάνει έξι είδη ναρκωτικών: κοκαΐνη σε κρακ και σκόνη, ηρωίνη, κάνναβη, έκσταση και αμφεταμίνες. Από εγκληματολογικές έρευνες θα προκύψει ο αριθμός των χρηστών και η ποσότητα ανά άτομο. Πρόβλημα προκύπτει με τον υπολογισμό της κάνναβης που δεν εισάγεται αλλά παράγεται στη Βρετανία, καθώς θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις εισαγωγές και να υπολογιστεί το κόστος της (κόστος σπόρων, ποσότητα νερού και ηλεκτρικού που δαπανάται κ.λπ.).

Για την πορνεία θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία της αστυνομίας και μη κυβερνητικών οργανώσεων, τα οποία θα εξομαλυνθούν με βάση το μερίδιο του ανδρικού πληθυσμού σε κάθε περιοχή. Το κόστος θα εκτιμηθεί με βάση το... τιμολόγιο των εταιρειών συνοδών και των ερωτικών χορών. Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι εκτιμήσεις θα είναι κατά προσέγγιση, δικαιώνοντας τους οικονομολόγους που υποστηρίζουν ότι όσο διευρύνεται ο τρόπος υπολογισμού του ΑΕΠ τόσο περιορίζεται η ακρίβεια σε αυτόν.

imerisia.gr