Σε συνάντηση εργασίας για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στα σχολικά κτίρια μεσογειακού κλίματος συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ZEMEdS «Promoting Renovation of Schools in a Mediterranean Climate up to nearly Zero-Energy Buildings».

Εκπρόσωποι τοπικών ,περιφερειακών, εθνικών αρχών και ερευνητικών φορέων από την Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Δανία, Γερμανία και Ελλάδα συζήτησαν για τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου που μπορεί να γίνει εφικτός μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων και καταγραφής των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων καθώς και για την ενίσχυση, διάδοση της γνώσης σχετικά με τα σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ως ένας από τους βασικούς εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet 50/50 max «Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια».

Η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη, προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου, παρουσίασε την επιτυχημένη μεθοδολογία του προγράμματος που στόχο έχει την αφύπνιση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης των μαθητών και ενήλικων χρηστών των δημοσίων κτιρίων.

Η εφαρμογή του προγράμματος προσδίδει προστιθέμενη αξία στην υιοθέτηση υποδειγματικών ενεργειών εκ μέρους των δημόσιων αρχών των μεσογειακών περιφερειών για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια στις Μεσογειακές χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει πάρει το πρώτο βραβείο στην Ευρώπη στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Euronet 50/50» για την βιώσιμη ενέργεια-περιβαλλοντική εκπαίδευση.