Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης από το φροντιστήριο Μεθοδικό εδώ