Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης από το φροντιστήριο ΕΝΑ εδώ