Πραγματοποιήθηκε χθες 11/6/2014 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα:

1.- Ενέκρινε τον απολογισμό και ισολογισμό χρήσης 2013 του Επιμελητηρίου.
2.- Ενέκρινε την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Επιμελητηρίου, των Δήμων του Νομού Ρεθύμνης και της Π.Ε. Ρεθύμνης. Όρισε, επίσης, τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, ως εξής: α) Γεώργιος Γιακουμάκης, τακτικός, β) Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, αναπληρωματικός. 
Για την υλοποίηση της σύμβασης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης θα καταβάλει από ίδιους πόρους το ποσό των 7.000,00 ευρώ (επτά χιλιάδες). 
Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην συνεργασία των παραπάνω συμβαλλομένων για την εκπόνηση, υλοποίηση ενεργειών, εκδηλώσεων, δράσεων και συμμετοχή σε προγράμματα, που αποσκοπούν στην τουριστική και ως εκ τούτου οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών και των δημοτών των συμβαλλομένων Δήμων μέσω μιας ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης ανάδειξης και προβολής αφετέρου των αξιοθέατων, αρχαιολογικών χώρων και της ιστορίας γενικότερα της ευρύτερης περιοχής του νομού Ρεθύμνης και αφετέρου των τοπικών προϊόντων που αποτελούν μέρος της τοπικής και ιστορικής παράδοσης λογιζόμενη και αυτή ως μέρος του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η περιοχή του νομού Ρεθύμνης.

3.- Ενέκρινε την συμμετοχή του Επιμελητηρίου ως συνδιοργανωτής, μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και το Δήμο Ρεθύμνης, της «Γιορτής Κρητικής Διατροφής» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης, κατά το διάστημα 27 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2014.
Πρόκειται για εκδήλωση με στόχο την προβολή και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων αλλά και του πολιτισμού του Ρεθύμνου.

4.- Υπόδειξε τους εκπροσώπους του, για λογαριασμό και των λοιπών Επιμελητηρίων της Κρήτης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3386/2005 που αφορά στη διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία, ως εξής: α) Δημήτριος Περνιεντάκης, ως τακτικός, β) Κων/νος Σπυριδάκης, ως αναπληρωματικός.

5.- Όρισε τους εκπροσώπους του για συγκρότηση των Επιτροπών Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής: α) Ιωάννης Σταγκουράκης, ως τακτικός, β) Δημήτριος Περνιεντάκης, ως αναπληρωματικός. 
6.- Όρισε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης, ως εξής: α) Εμμανουήλ Μπιρικάκης, ως τακτικός, β) Σπύρος Καλαϊτζαντωνάκης, ως αναπληρωματικός. 
7.- Όρισε τους εκπροσώπους του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα Ναυαγίων του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, ως εξής: α) Κων/νος Βουρλάκης, ως τακτικός, β) Ιωάννης Παπαδάκης, ως αναπληρωματικός. 
8.- Όρισε τους εκπροσώπους του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα Ναυαγίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, ως εξής: α) Ιωάννης Παπαδάκης, ως τακτικός, β) Κων/νος Βουρλάκης, ως αναπληρωματικός. 
9.- Ορισμός τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εμπορικών Μισθώσεων της Π. Ε. Ρεθύμνης, ως εξής: α) Ευάγγελος Μανιουδάκης, ως τακτικός, β) Δημήτριος Προβιάς, ως αναπληρωματικός. 

10.- Ενέκρινε τη συμμετοχή Επιμελητηρίου μας με περίπτερο στις Εκθέσεις: α) Τουριστικών ειδών κλπ. (Ηράκλειο 17-20 Ιανουαρίου 2014), β) Τουριστικών ειδών κλπ. (Ρόδος 1-3 Φεβρουαρίου 2014), γ) FOOD EXPO GREECE 2014 (Αθήνα, 15-17/3/2014), δ) ΚΡΗΤΗ η Μεγάλη Συνάντηση (Αθήνα, 28-31/3/2014).
Στις εκθέσεις αυτές προβλήθηκαν προϊόντα των επιχειρήσεων: α) ΜΠΡΑΧΙΜΟ Α.Ε., β) ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ε.Π.Ε., γ) Δ. & Μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ΚΑΒΒΑΛΟΥ Ο.Ε., και δ) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. 

11.- Ενέκρινε την οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μούντρους Ρεθύμνης με το ποσό των 1.000,00 ευρώ (χιλίων), εις μνήμη και αντί στεφάνου του αποβιώσαντος Κων/νου Κ. Κωνσταντουλάκη, επί σειρά ετών μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου. 
12.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ρεθύμνης με το ποσό των 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδων) για κάλυψη λειτουργικών του δαπανών, λόγω μεταφοράς του σε νέα γραφεία.
13.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Σκακιστικού Ομίλου Ρεθύμνης (ΣΚΟΡ) με το ποσό των 2.000,00 (δυο χιλιάδων) ευρώ, για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης του 6ου Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά «ΡΕΘΥΜΝΟ 2014» που πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο από 12 μέχρι 19 Ιουλίου 2014.